Αρχική > Κατάρτιση > Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των 2 διαγωνισμών του Υπουργείου Εργασίας–Πράσινα και Τουρισμός αξίας 140.000.000 €.

Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των 2 διαγωνισμών του Υπουργείου Εργασίας–Πράσινα και Τουρισμός αξίας 140.000.000 €.

Ιστορικό

Προκηρύξεις

Πράσινα

Στις 13.02.2009 με την υπ’ αρ. 7235/2327/13.02.2009 απόφαση της τότε Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά) προκηρύχθηκε ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός των πράξεων 1. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 2. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» 3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου».

Αρχική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε οριστεί η 14.04.2009. Ενώ με νεώτερη απόφαση της ίδιας Υπουργού ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11.05.2009.

Αντικείμενο των πράξεων, σύμφωνα με την προκήρυξη αποτελεί η υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για 7.500 ανέργους με υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με την αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση, δηλαδή «πράσινα επαγγέλματα» προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 94.600.000,00 € ως εξής:

1. Προϋπολογισμός ύψους 52.300.000,00 € κατανέμεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Τύπος περιφέρειας 1: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος)
2. Προϋπολογισμός ύψους 38.400.000,00 € κατανέμεται στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Τύπος περιφέρειας 2: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία)
3. Προϋπολογισμός ύψους 3.900.000,00 € κατανέμεται στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Τύπος περιφέρειας 3: Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα).

Τουρισμός

Στις 13.02.2009 με την υπ’ αρ. 7235/2327/13.02.2009 απόφαση της τότε Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά) προκηρύχθηκε ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός των πράξεων  1. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 2. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική
απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» 3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου»

Αρχική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε οριστεί η 27.04.2009. Ενώ με νεώτερη απόφαση της ίδιας Υπουργού ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29.04.2009.

Αντικείμενο των πράξεων αποτελεί η υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για 3.600 ανέργους με υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που αναφέρονται σε
ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 45.400.000,00 € ως εξής:

1. Προϋπολογισμός ύψους 25.900.000,00 € κατανέμεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Τύπος περιφέρειας 1: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος)
2. Προϋπολογισμός ύψους 16.500.000,00 € κατανέμεται στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Τύπος περιφέρειας 2: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία)
3. Προϋπολογισμός ύψους 3.000.000,00 € κατανέμεται στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Τύπος περιφέρειας 3: Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα).

Λαβύρινθος αξιολόγησης

Παρομοιάζω την διαδικασία ως λαβύρινθο και όχι ως Γολγοθά, γιατί πολλές φορές προσπάθησαν να βγουν τα αποτελέσματα, αλλά κάπου κάθε φορά έχαναν τον δρόμο.

Αρχικά η τότε Υπουργός Απασχόλησης κα Φάνη Πάλλη – Πετραλιά είχε καλέσει τις γνωμοδοτικές επιτροπές να βγάλουν αποτελέσματα τον Αύγουστο του 2009. Δεν πτοήθηκε ούτε όταν προκηρύχθηκαν πρόωρα οι εκλογές και ήταν έτοιμη να εκδώσει τα αποτελέσματα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, λίγες μόλις μέρες πριν την διενέργεια των εκλογών. Ψυχραιμότερες φωνές μάλλον την έπεισαν να μην το πράξει.

Μετά τις εκλογές και την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ το θέμα πάγωσε μέχρι να ορκιστεί η νέα Κυβέρνηση με Υπουργό Εργασίας τον κ. Ανδρέα Λομβέρδο και στην συνέχεια στις 17 Νοεμ. 2009  να οριστεί νέος Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων ο κ. Θεόδωρος Τσέκος, στην ευθύνη του οποίου υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης πριν, Εργασίας πλέον και γενικότερα η διαχείριση του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Θα θυμόσαστε ίσως ότι παράλληλα είχε προκύψει θέμα και έριζαν τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας για το ποιό από τα 2 θα έχει την ευθύνη  για την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Την εποχή εκείνη είχε εκδοθεί και Προεδρικό Διάταγμα που μετέφερε όλες τις αρμοδιότητες από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν εφαρμόστηκε όμως ποτέ και ουσιαστικά οι αρμοδιότητες μοιράστηκαν έτσι ώστε το Υπουργείο Παιδείας να έχει τον Σχεδιασμό και το Εργασίας να μοιράζει τα λεφτά. Το γιατί ίσως γίνει κατανοητό στην συνέχεια.

Θορυβημένα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μιας και φαινόταν ότι βαλτώνει το μοίρασμα της πίτας εκατομμυρίων ευρώ (140 μόνο ήταν αυτοί οι 2 διαγωνισμοί αλλά το καλοκαίρι του 2009 η κα Φάνη είχε προκηρύξει και άλλους 4 διαγωνισμούς 205 εκατομμυρίων, που ανέβαζαν τον συνολικό προϋπολογισμό στα 345 εκατομμύρια) διοργανώνουν αλλεπάλληλες συνελεύσεις των συλλόγων τους (ΕΛΣΕΚΕΚ και ΠΑΣΥΚΕΚ) με αποκορύφωμα την διοργάνωση συνεδρίου από την πλευρά του ΕΛΣΕΚΕΚ, στις 22/4/2010 με θέμα «Αλλαγές & Νέες Προσκλήσεις στη δια Βίου Μάθηση».

Στο συνέδριο αυτό αν και θεωρητικά το αντικείμενό του αφορούσε το σχεδιασμό της δια βίου μάθησης, ενόψει και της ανακίνησης του θέματος από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ήταν έκδηλη η αγωνία για τον μέλλον του κλάδου των ΚΕΚ. Αφουγκραζότανε η πολιτική ηγεσία των δύο υπουργείων την αγωνία αυτή, αλλά ήταν φανερό ότι ήθελε να ανιχνεύσει και τις αντιδράσεις, γιατί είχε διαπιστώσει ή τουλάχιστον έτσι έλεγε ότι δεν είχαν αποτέλεσμα οι μέχρι τώρα υλοποιήσεις των έργων κατάρτισης και ήθελε να επανεξετάσει το θέμα των 5 αυτών διαγωνισμών μιας και αφορούσαν το όχι ευκαταφρόνητο ποσό των 345 εκατομμυρίων, τα οποία αφορούσαν περίπου 63.000 ωφελούμενους άνεργους.

Για τον λόγο αυτό ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας κ. Θεόδωρος Τσέκος είχε μιλήσει για “ποιοτική” επιτάχυνση. Η αλήθεια τελικά είναι ότι δεν είδαμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε την ποιότητα ούτε και την επιτάχυνση.

Η αλήθεια είναι ότι τον Ιούνιο – Ιούλιο 2010, μετά και από ισχυρές πιέσεις από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, από κοινοτικούς παράγοντες και παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπήρξε μια κινητικότητα από πλευράς Υπουργείου Εργασίας και υπήρχε έκδηλη η βεβαιότητα ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου 2010 θα έβγαναν τουλάχιστον τα πρώτα αποτελέσματα. τουλάχιστον για τους 2 παραπάνω διαγωνισμούς, μιας και είχε περάσει ένα έτος από την υποβολή των προσφορών των αναδόχων. Άλλωστε δεν ήταν κάτι τραγικά δύσκολο από 3235 προγράμματα που είχαν υποβληθεί να επιλεγούν τα 450 που θα έπρεπε να ανατεθούν.

Όσο και αν φαίνεται περίεργο είναι ένας απόλυτα φυσιολογικός αριθμός για τέτοιου τύπου διαδικασίες και υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να είχε περάσει πάνω από ένα εξάμηνο. Θυμίζω λίγο τα νούμερα 140.000.000 € που αφορούν 11.100 ανέργους (κάτι περισσότερο από 10.000 αντιστοιχεί σε κάθε άνεργο), οι οποίοι θα παρακολουθήσουν 450 προγράμματα, τα οποία τελικά όπως θα δούμε παρακάτω θα υλοποιήσουν 155 Κ.Ε.Κ. (αντιστοιχούν 900.000€ σε κάθε Κ.Ε.Κ., βέβαια μιλάμε για Μ.Ο., η πραγματικότητα δεν είναι αυτή).

Όμως αποδείχτηκαν μάταιες η ελπίδες για τα 228 Κ.Ε.Κ. που είχαν υποβάλει προτάσεις (τότε δεν ήξεραν ότι 73 από αυτά δεν θα μπορέσουν να υλοποιήσουν ούτε ένα πρόγραμμα, γιατί δεν θα τους ανατεθεί). Κάποια εμπλοκή στην διαδικασία και η αλλαγή στην συνέχεια του Υπουργού Εργασίας ανέβαλαν την έκδοση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών.

Νέα Υπουργός Εργασίας μετά τον ανασχηματισμό του Σεπτεμβρίου 2010 ορίστηκε η κα Λούκα Κατσέλη. Νέες παραστάσεις των συλλογικών οργάνων στην νέα υπουργό και νέες διαβεβαιώσεις από πλευράς πολιτικής εξουσίας. Εκείνο που δεν γνωρίζω είναι αν μίλησαν και πάλι για “ποιοτική” επιτάχυνση. Νέες πιέσεις για την μη απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και πάλι αρχίζει κάτι να κινείται. Φήμες ήθελαν τα αποτελέσματα να εκδίδονται μετά τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτή την φορά όμως δεν ήταν φήμες. Έτσι και έγινε…

Στις 25-11-2010 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων κ. Θεόδωρου Τσέκου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 2 παραπάνω διαγωνισμών…

Αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, γιατί υπάρχει έντονη αντίδραση από μερίδα των Κ.Ε.Κ. που δεν ικανοποιήθηκαν από τα αποτελέσματα και δεν αποφασίσει το Υπουργείο Εργασίας ή η Ελληνική Δικαιοσύνη να κάνει δεκτές κάποιες από τις προσφυγές που κατατέθηκαν ή θα κατατεθούν και αν δεν αλλάξει κάτι στην διαδικασία της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών θα εγκριθούν συνοπτικά τα εξής:

1 ΚΕΚ θα υλοποιήσει

9

προγράμματα
8 ΚΕΚ θα υλοποιήσουν από 8 προγράμματα
7 ΚΕΚ θα υλοποιήσουν από 7 προγράμματα
9 ΚΕΚ θα υλοποιήσουν από 6 προγράμματα
9 ΚΕΚ θα υλοποιήσουν από 5 προγράμματα
17 ΚΕΚ θα υλοποιήσουν από 4 προγράμματα
17 ΚΕΚ θα υλοποιήσουν από 3 προγράμματα
23 ΚΕΚ θα υλοποιήσουν από 2 προγράμματα
64 ΚΕΚ θα υλοποιήσουν από 1 πρόγραμμα
73 ΚΕΚ δεν θα υλοποιήσουν κανένα πρόγραμμα

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μοιάζει το Υπουργείο Εργασίας να αγνοεί την νέα νομοθεσία περί Διαύγειας, μια και οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν πάρει αριθμό ανάρτησης στο διαδίκτυο, όπως επιβάλει ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος αυτός, με τον οποίο εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης, με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και επομένως την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης.

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: